Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thông báo kết kết quả chào lại giá lựa chọn nhà thầu cung cấp 10.500 tấn gạo Nam bộ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(21/05/2020)

1. Thời gian tổ chức chào lại giá:

- Đề nghị chào lại giá:  Từ ngày 16/5/2020.

- Đóng thầu: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19/5/2020.

- Mở thầu: Mở hồ sơ Chào lại giá: 10 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2020

2. Danh sách nhà thầu được chọn ( có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, các nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua, bán gạo với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Địa điểm hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên (21- Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc đã hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mua, bán gạo với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thì số tiền bảo đảm dự thầu không được hoàn trả và nộp vào ngân sách Nhà nước.

 Các tin đã đưa ngày: