Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thông báo kết kết quả chào lại giá lựa chọn nhà thầu cung cấp 10.500 tấn gạo Nam bộ nhập kho DTQG năm 2020

(25/05/2020)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thông báo kết kết quả chào lại giá lựa chọn nhà thầu cung cấp 10.500 tấn gạo Nam bộ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên như sau:

1. Thời gian tổ chức chào lại giá lần 2:

- Đề nghị chào lại giá:  Từ ngày 20/5/2020.

- Đóng thầu: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 22/5/2020.

- Mở thầu: Mở hồ sơ Chào lại giá: 10 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2020

2. Danh sách nhà thầu được chọn ( có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, các nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua, bán gạo với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Địa điểm hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên (21- Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc đã hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mua, bán gạo với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thì số tiền bảo đảm dự thầu không được hoàn trả và nộp vào ngân sách Nhà nước.


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: