Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh công trình: Cải tạo, nâng cấp tường rào kho dự trữ Đông Anh

(25/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

- Địa chỉ:  Số 36 ngõ 1, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.8643017; 0949.929698;

- Email: nguyentruonggiang@gdsr.gov.vn

- Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-CDTHN ngày 20/4/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-CDTHN ngày 22/5/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nội về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh.

2. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp tường rào kho dự trữ Đông Anh.

- Loại gói thầu: Xây lắp.           

- Giá gói thầu: 1140.008.509.  “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.     

- Nội dung chính của gói thầu: Phá dỡ tường rào xây gạch cũ; Vận chuyển phế thải; Đào móng, đổ bê tông móng, bê tông trụ cột, bê công cốt thép gằng; Xây tường mới, tường gạch khung bê tông cốt thép.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 17giờ 34 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2020 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Đấu thầu qua mạng

 http://muasamcong.mpi.gov.vn/

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh.

10. số tiền đảm bảo: 15.000.000 VNĐ

11. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2020

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2020./.

 Các tin đã đưa ngày: