Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020

(22/05/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: 37/1 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844994 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Cung cấp khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 154/QĐ-CDTĐNB ngày 20/5/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước

khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 19.079.280 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020

19.079.280

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước.

Tháng 5 năm 2020

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

 

 Các tin đã đưa ngày: