Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

(22/05/2020)

1. Tên dự án: Mua 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

2. Số thông báo mời thầu: Trên Báo Đấu thầu: số 73 ngày 21/4/2020; Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: số 20200441581 ngày 17/4/2020.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận;

5. Giá gói thầu: 14.490.000.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 14.490.000.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thành Sang.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa không quá 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 30/6/2020.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

10. Quyết định phê quyệt: số 125/QĐ-CDTNTB ngày 20/5/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

 Các tin đã đưa ngày: