Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 4.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

A. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

B. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Danh sách các nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Tên nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu (đồng)

(đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ)

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 01)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh

8.085.000.000

160/QĐ-CDTTNB ngày 19/5/2020

2

Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 02)

Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai

8.077.650.000

161/QĐ-CDTTNB ngày 19/5/2020

3

Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 03)

Công ty TNHH Kim Hằng

8.048.250.000

162/QĐ-CDTTNB ngày 19/5/2020

4

Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 04)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

9.072.000.000

163/QĐ-CDTTNB ngày 19/5/2020

5

Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 05)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh

9.198.000.000

164/QĐ-CDTTNB ngày 19/5/2020

6

Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 06)

Công ty TNHH Kim Hằng

9.240.000.000

165/QĐ-CDTTNB ngày 19/5/2020

 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 50 ngày  kể từ ngày hợp  đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 30/6/2020.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ kính mời các nhà thầu có tên trong danh sách trúng thầu đến Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ; Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ để tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo đúng quy định. Thời gian: Chậm nhất đến trước ngày 22/5/2020.

2. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Tên nhà thầu không trúng thầu

Lý do không trúng thầu

1

Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 01)

Công ty TNHH Kim Hằng

Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

2

Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 02)

Công ty TNHH Kim Hằng

Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

3

Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 03)

Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai

HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ hai

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu

4

Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 04)

Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật

Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai

HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ hai

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu

5

Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 05)

Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật

Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

6

Cung cấp 800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ (Gói thầu số 06)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

 

 Các tin đã đưa ngày: