Chi cục DTNN Tháp Mười thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

- Địa chỉ: đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.822499                          - Fax: 02773.956250.     

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tháp Mười.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 66/QĐ-CCDTTM ngày 18/5/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tháp Mười.

4. Tên chủ đầu tư:  Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

5. Tổng mức đầu tư: 81.000.0000 đồng, (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu đồng chẵn)./.

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tháp Mười

81.000.000 đồng

Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu đồng chẵn./.

Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách nhà nước năm 2020.

Chỉ định thầu rút gọn

 

Ngay khi có kế hoạch  được phê duyệt

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020

 

 Các tin đã đưa ngày: