Chi cục DTNN Đăk Lăk thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 bốc vác 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

Tên bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.979004               Fax: 02623.979091

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá chỉ định thầu

Nhà thầu được chỉ định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Gói thầu số 1 bốc vác 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

Chỉ định thầu rút gọn

73.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng chẵn)

 

73.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng chẵn)

 

Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tín Nghĩa

 – TP.BMT- Đắk Lắk

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đồng thời phải hoàn thành trước ngày 30/6/2020

Quyết định số 42/QĐ-CCDTĐLA ngày 18/5/2020 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk

 

 Các tin đã đưa ngày: