Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả xếp hạng nhà thầu Các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả xếp hạng nhà thầu: Danh sách nhà thầu, gói thầu, giá dự thầu, xếp hạng nhà thầu:

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, giảm giá (đồng)

Xếp hạng

Ghi chú

1

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.807.250.000

1

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

11.951.100.000

3

 

Công ty TNHH Phát Tài

11.949.000.000

2

 

2

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.865.000.000

1

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

11.896.500.000

2

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

12.075.000.000

4

 

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

11.907.000.000

3

 

3

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

11.896.500.000

2

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

11.865.000.000

1

 

4

Công ty TNHH Phát Tài

11.949.000.000

1

 

5

Công ty CP thương mại Minh Khai

11.802.000.000

1

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

11.812.500.000

2

 

6

Công ty CP thương mại Minh Khai

11.802.000.000

1

 

Công ty TNHH Minh Thu

12.022.500.000

3

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

11.812.500.000

2

 

7

Công ty TNHH Phát Tài

17.923.500.000

1

 

8

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.812.500.000

1

 

Công ty TNHH Minh Thu

12.022.500.000

3

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

11.970.000.000

2

 

9

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.812.500.000

1

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

11.951.100.000

3

 

Công ty TNHH Phát Tài

11.949.000.000

2

 

10

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

11.950.050.000

4

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.807.250.000

1

 

Công ty TNHH Phát Tài

11.949.000.000

3

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

11.896.500.000

2

 

11

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

11.950.050.000

3

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.807.250.000

1

 

Công ty TNHH Minh Thu

12.022.500.000

4

 

Công ty TNHH Phát Tài

11.949.000.000

2

 

12

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

17.925.075.000

3

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

17.797.500.000

1

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

17.926.650.000

4

 

Công ty TNHH Phát Tài

17.923.500.000

2

 

13

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

11.950.050.000

3

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.865.000.000

1

 

Công ty TNHH Phát Tài

11.949.000.000

2

 

14

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.865.000.000

1

 

Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

12.075.000.000

2

 

15

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.865.000.000

1

 

Công ty TNHH Minh Thu

12.022.500.000

3

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

11.970.000.000

2

 

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 443/QĐ-CDTTH ngày 18/5/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.

 Các tin đã đưa ngày: