Chi cục DTNN Tam Nông thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

- Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.827.306 – Fax: 02773.829.622.        

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tam Nông.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 17/QĐ-CCDTTN ngày 18/5/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tam Nông.

4. Tên chủ đầu tư:  Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

5. Tổng mức đầu tư: 92.000.000 đồng, (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu đồng chẵn)

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tam Nông

92.000.000 đồng

Bằng chữ: chín mươi hai triệu đồng chẵn./.

Giá gói thầu đã

bao gồm thuế giá trị gia tăng, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách nhà nước năm 2020.

Chỉ định thầu rút gọn

Ngay khi có kế hoạch  được phê duyệt

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020

 

 Các tin đã đưa ngày: