Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 06 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(20/05/2020)

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-CDTNTB ngày 19/5/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 06 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo danh sách nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và kế hoạch mở Hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu số 06 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thông tin về gói thầu:   

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận.

- Phát hành HSMT từ 08 giờ ngày 22/4/2020 đến trước thời điểm đóng thầu (09 giờ ngày 19/5/2020).

- Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 10 giờ ngày 19/5/2020.

2. Danh sách nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu:

- Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thành Sang.

3. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

- Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thành Sang.

4. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Không có.

5. Kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 19/5/2020 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo để các nhà thầu biết, thực hiện./.

 Các tin đã đưa ngày: