Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 20 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh

(08/04/2020)

Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 02437625696; Fax: 02437625691.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua vật tư thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019.

2. Tên gói thầu: Mua 20 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh kế hoạch năm 2018 nhập tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Số thông báo mời thầu: 20191237423.

4. Giá gói thầu: 17.816.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: Không có.

6. Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu.

7. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 147/QĐ-TCDT ngày 31/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 20 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Không có./.

 Các tin đã đưa ngày: