Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác 1.123.954 kg gạo xuất kho

(08/04/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: 677 Nguyễn Đức Cảnh – P. Quang Hanh – Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3 862 109

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác 1.123.954 kg gạo xuất kho.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc vác 1.123.954 kg gạo xuất kho

 

Gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

106.775.630

Đồng

 

106.775.630

Đồng

 

Tổ công nhân bốc xếp tại Tổ 1, khu 5, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Quyết định số 12/QĐ-CCDTQN ngày 07/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo xong trước ngày 30/4/2020

 Các tin đã đưa ngày: