Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.200.046 kg gạo hỗ trợ công tác phát triển rừng tại 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm2020

(06/04/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.200.046 kg gạo hỗ trợ công tác phát triển rừng tại 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.200.046 kg gạo hỗ trợ công tác phát triển rừng tại 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

120.004.600 đồng

120.004.600 đồng

Nguyễn Văn Vĩ

Quyết định số: 22/QĐ-CCDTKA ngày 06/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

Hợp đồng trọn gói

 

24 ngày

 Các tin đã đưa ngày: