Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020

(03/04/2020)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Số

KHLCNT

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ) Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Giá trúng thầu (VNĐ)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020

20200369239 - 00

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

27.535.640

27.535.640

Công ty TNHH Hướng nghiệp Tạo nghề SGP

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thực hiện đến ngày 15/4/2020

Quyết định số 93/QĐ-CDTĐNB ngày 26/3/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: