Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(03/04/2020)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669. Fax: 0258.3889239.

- E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

 

 

1. Tên dự án: Mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

2. Số thông báo mời thầu: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Gói thầu số 01: số 20200228370 ngày 16/02/2020.

- Gói thầu số 02: số 20200228409 ngày 16/02/2020.

- Gói thầu số 03: số 20200228415 ngày 16/02/2020.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Tên gói thầu, giá gói thầu:


Số TT

Tên

gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

Giá gói thầu (đồng)

1

Số 01

1.500

Chi cục DTNN Khánh Hòa

          14.490.000.000

2

Số 02

1.500

Chi cục DTNN Khánh Hòa

          14.490.000.000

3

Số 03

1.500

Chi cục DTNN Khánh Hòa

          14.490.000.000

6. Hủy thầu: gói thầu số 01, gói thầu số 02 và gói thầu số 03.

* Lý do: Tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (Giá dự thầu của các nhà thầu vượt giá gói thầu tham dự).

7. Quyết định phê duyệt: Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CDTNTB ngày 01/4/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu số 01, gói thầu số 02 và gói thầu số 3 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020./.Các tin đã đưa ngày: