Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thông báo hủy thầu gói thầu số 01 thuộc dự án mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(01/04/2020)

THÔNG BÁO HỦY THẦU

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Mua 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

2. Phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 20/2/2020 đến trước 09 giờ ngày 12/3/2020.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 12/3/2020.

- Thời điểm mở HSĐX về kỹ thuật: 10 giờ ngày 12/3/2020

- Thời gian mở HSĐXTC: 15 giờ ngày 19/3/2020

3. Thời gian chào lại giá dự thầu: Từ 15 giờ ngày 20/3/2020

4. Thời gian mở Hồ sơ chào lại giá dự thầu: 10 giờ ngày 24/3/2020

Nay Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Bắc (bên mời thầu) thông báo hủy thầu với nội dung sau:

- Hủy thầu gói thầu số 01: Mua 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Lý do hủy thầu: Tất cả các hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

5. Danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu số 01 gồm 03 nhà thầu:

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lương thực Bình Minh Hai

- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát Tài                                    

- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Long Hà Nam.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: