Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho năm 2020

(01/04/2020)

 

THÔNG BÁO

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho năm 2020

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

Mã số thuế: 0100787888006.

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho năm 2020.

- Loại gói thầu:

  Xây lắp       Mua sắm hàng hóa         Phi tư vấn       Hỗn hợp  

- Giá gói thầu: 182.160.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho năm 2020, số lượng 7.200kg (tương đương 1.200 chai). Địa điểm giao nhận và nạp khí Nitơ vào các lô gạo trong kho DTQG trên phạm vi hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm: Kinh phí không tự chủ từ NSNN giao năm 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 9 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến trước 11 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: website:       http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

9. Thời điểm mở thầu: 11 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

 Các tin đã đưa ngày: