Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.200.046 kg gạo hỗ trợ công tác phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2020

(01/04/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.200.046 kg gạo hỗ trợ công tác phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2020;

- Giá gói thầu: 120.004.600 đồng;

-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 04 năm 2020;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 ngày.Các tin đã đưa ngày: