Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020

(20/01/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620     ; Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 600, tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020.  

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số  05 /QĐ-CCDTQNG ngày 17/01/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020.  

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 600, tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

 

21.000.000,

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 17/01/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/05/2020

 Các tin đã đưa ngày: