Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020

(20/01/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- - Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620     ; Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau xuất 600, tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Định trong dịpTết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

 

Chỉ định thầu rút gọn

21.000.000,

21.000.000,

Tổ công nhân bốc xếp xã Đức Hiệp – Đại diện  Ông Trịnh Quang Viễn, Tổ trưởng

Quyết định số   07  /QĐ-CCDTQNG ngày 17/01/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/05/2020

 Các tin đã đưa ngày: