Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 4 Thi công xây dựng công trình gồm Phần cọc bê tông, Phần móng, Phần thân, Phần hoàn thiện; Điện, Chống sét...

(16/10/2019)

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 4 Thi công xây dựng công trình gồm Phần cọc bê tông, Phần móng, Phần thân, Phần hoàn thiện; Điện, Chống sét; Cấp thoát nước; Chống mối; Phòng cháy chữa cháy; Mạng điện nhẹ; Bể nước ngầm; Sân, Đường bê tông, Bồn hoa; Cấp, Thoát nước ngoài nhà; Điện ngoài nhà; Cải tạo cổng, Tường rào; Cung cấp thiết bị (Máy bơm PCCC, Máy bơm nước sinh hoạt; Thiết bị điện nhẹ); Các hạng mục chung công trình: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu: Từ 8h30’ ngày 22/10/2019 đến trước 8h30’ ngày 04/11/2019.

- Thời gian đóng thầu: Vào hồi 8h30’ ngày 04/11/2019.

- Thời gian mở thầu: Vào hồi 9h00’ ngày 04/11/2019.

8. Bảo đảm dự thầu:

Gói thầu số 4: 297.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn).

9. Lệ phí bán Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ. (Hai triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

10. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

                  11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

                  12. Địa chỉ bán HSMT, nhận HSDT và mở thầu:

                  Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

                  Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

                  Điện thoại: 0228 3845 149             Fax: 0228 3842 081

                                    Các Nhà thầu quan tâm cần hỏi thêm chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.Các tin đã đưa ngày: