Chi cục DTNN Lâm Đồng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc,xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

(21/10/2019)

 

Tên Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát - Phường 11- TP. Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: Điện thoại: 02633 814073     ; Fax: 02633 814073.                                       

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Thuê nhân công bốc,xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

Chỉ định thầu rút gọn

56.164.500

56.164.500

Công ty TNHH Lộc Ánh Đạt

Quyết định số 32  /QĐ-CCDTLĐ ngày  21 /10/ 2019

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: