Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2019 – 2020

(22/10/2019)

1. Tên dự toán: Chi phí vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2019-2020.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2019 – 2020.

3. Số thông báo kế hoạch: 20191055052-00.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

5. Giá gói thầu: 70.873.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 70.873.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: Dịch vụ Vận tải và Thương mại Hà Hùng.

8. Loại hợp đồng: trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/10/2019.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 244/QĐ-CDTNTB ngày 21/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2019 – 2020.

 Các tin đã đưa ngày: