Chi cục DTNN Sơn Tây thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn : Cung cấp dịch vụ bốc xếp 839,67 tấn gạo xuất kho phục vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020

(07/10/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây

- Địa chỉ: Thôn Tây – Phụng Thượng – Phúc Thọ - Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 024.33.648.798

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo, từ trong kho, qua cân, sau đó bốc lên phương tiện vận tải của khách hàng tại kho Phụng Thượng thuộc Chi cục dự trữ nhà nước Sơn Tây.

3. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn : Cung cấp dịch vụ bốc xếp 839,67 tấn gạo xuất kho phục vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1 Nhà thầu trúng thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 837,67 tấn gạo xuất kho phục vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020

Chỉ định thầu

(rút gọn)

75.570.300

75.570.300

Hộ kinh doanh Vũ Thị Phương

Quyết định số 20/QĐ-CDTHN ngày 30/9/2019

Trọn gói, không điều chỉnh giá.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2019

2. Nhà thầu không trúng thầu

- Ông Nguyễn Trọng Quang (Xã Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội.)

- Ông Nguyễn Trọng Thuận (Xã Cẩm Yên – Thạch Thất – Hà Nội.)

- Lý do không trúng chỉ định thầu : Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá xét thầu mà Chi cục DTNN Sơn Tây quy định.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây thông báo đến các nhà thầu đã gửi báo giá đến để tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu được chỉ định đến đàm phán ký kết hợp đồng. /.Các tin đã đưa ngày: