Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Tư vấn Lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX gói thầu số 3, HSDT gói thầu số 4 công trình Trụ sở làm việc

(07/10/2019)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 845 149;  Fax: 02283 842 081

Đề nghị Hệ thống đấu thầu điện tử, Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu (Số KHLCNT)

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 5: Tư vấn Lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX gói thầu số 3, HSDT gói thầu số 4 công trình Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

20191002873-00

Chỉ định thầu rút gọn

70,395

70,395

Công ty cổ phần quản lý thương mại Thăng Long

Trọn gói

45 ngày

Quyết định số  405/QĐ-CDTHNN ngày 04/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: