Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 400 tấn thóc, thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019 tại vùng kho Cháy

(08/10/2019)

A. Thông tin chung:

  - Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

  - Địa chỉ: Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội

  - Điện thoại:  024 33 734 126         Di động: 0912 309 234

       B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Tên gói thầu

Giá gói thầu  (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu  (đồng)

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp 400 tấn thóc KH xuất bán dổi hàng năm 2019

36.000.000

(Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Chỉ định thầu rút gọn

Bà: Vũ Thị Phương (Đ/C: Số 1, Tổ 1, Khu Chiến Thắng, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội)

36.000.000

(Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Số 16/QĐ-CCDTMĐ ngày 7/10/2019 của Chi cục DTNN Mỹ Đức

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 08/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: