Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia

(04/10/2019)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ GẠO DTQG LẦN 2

THUỘC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH XUẤT BÁN NĂM 2019

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: 14A Chi Lăng, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ - Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 30 phút ngày 18/10/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: 14A Chi Lăng, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Tài sản đấu giá: gạo dự trữ quốc gia loại 15% tấm, loại hạt dài, sản xuất vụ Đông Xuân tại Nam Bộ năm 2018 bảo quản bằng khí N2 tại kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận với số lượng là 286.305 kg, được chia thành 02 đơn vị tài sản, cụ thể:

 TT

Tên đơn vị tài sản bán đấu giá

Địa điểm để hàng

Số lượng (kg)

Giá khởi điểm

(đồng)

1

ĐVTS 01

Ngăn 5- C3, Chi cục DTNN Bình Thuận

136.305

1.049.548.500

2

ĐVTS 02

Ngăn 6- C3, Chi cục DTNN Bình Thuận

150.000

1.155.000.000

 

TỔNG CỘNG

286.305

2.204.548.500

5. Hình thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá trực tiếp, bằng hình thức bỏ phiếu kín, công khai giá khởi điểm tài sản.

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (trong giờ hành chính) tại kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận – Địa chỉ: xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

8. Thời hạn bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/10/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2019.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/một bộ hồ sơ).

10. Khoản tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước cho đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là 10% giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá, số tiền này không được tính lãi trong thời gian ký đặt.  

Kính mời tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 14A Chi Lăng, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0949428687./.Các tin đã đưa ngày: