Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo niêm yết giá bán tài sản thanh lý

(03/10/2019)

THÔNG BÁO

Thông báo niêm yết giá bán tài sản thanh lý

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

2. Tên thông báo: Thông báo niêm yết giá.

- Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

3. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý máy phát điện và thiết bị ATS số 353/QĐ-CDTHB ngày 03/10/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc.

4. Tên bên thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

5. Giá khởi điểm: 16.500.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

TT

Tên thông báo

Giá tài sản thanh lý

Nguồn vốn

Hình thức thanh lý

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn người được quyền mua tài sản

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thông báo niêm yết giá

16.500.000

NSNN

Niêm yết giá

10/10/2019

Trọn gói

Năm 2019

 Các tin đã đưa ngày: