Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang học kỳ I năm học 2019–2020

(02/10/2019)

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.  
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang học kỳ I năm học 2019–2020

Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang học kỳ I năm học 2019–2020

 

Chỉ định thầu rút gọn (theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

90.756.435

90.756.435

Công ty TNHH MTV vận tải và bốc dỡ hàng hóa Hiệp Thanh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 26/10/2019

Quyết định số 217/QĐ-CCDTCT ngày  01/10/2019  của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: