Chi cục DTNN Đăk Lăk thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dịch vụ bốc vác 807,180 tấn gạo

(02/10/2019)

 

Tên bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.979004               Fax: 02623.979091

Kết quả lựa chọn nhà thầu:  

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Dịch vụ bốc vác 807,180 tấn gạo.

 

Chỉ định thầu rút gọn

56.502.600 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu năm trăm lẻ hai ngàn sáu trăm đồng chẵn)

56.502.600 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu năm trăm lẻ hai ngàn sáu trăm đồng chẵn)

Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tín Nghĩa.

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

Quyết định số 30/QĐ-CCDTĐLA ngày 01/10/2019 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đăk Lăk

 

 Các tin đã đưa ngày: