Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thi công Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông

(30/09/2019)

  1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 236/QĐ-CDTTNB ngày 24/9/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 142.512.400  đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Thi công Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông

120.423.136  

 Ngân sách Nhà nước năm 2019

   Chỉ định thầu rút gọn (quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

 Tháng 9, 10/2019

 Trọn gói

  30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá trị các gói thầu

120.423.136

                      

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: