Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 320 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2017 xuất bán năm 2019

(26/09/2019)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 320 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2017 xuất bán năm 2019

 

24.320.000

Hai mươi bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

 

24.320.000 Hai mươi bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Trần Văn Cần

Quyết định  số 39/QĐ -CCDTVY ngày 24/09/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: