Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau xuất 900, tấn thóc dự trữ quốc gia năm 2019

(27/09/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620   ; Fax: 0255 3 822 620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau xuất thóc DTQG năm 2019.

3.Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu  số: 38/ QĐ – CCDTQNG, ngày 27/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng ngãi về việc phê duyệt kết quả lụa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh kho sau xuất thóc năm 2019.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho sau xuất 900, tấn thóc dự trữ quốc gia năm 2019.

Chỉ định thầu rút gọn

49.500.000,

49.500.000,

Tổ công nhân bốc xếp xã Đức Hiệp – Đại diện  Ông Trịnh Quang Viễn, Tổ trưởng

Quyết định số  38 /QĐ-CCDTQNG ngày    27/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: