Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng Dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

(27/09/2019)

1.  Tên gói thầu: Dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

-       Giá gói thầu: 59.182.478 đồng (Năm mươi chín triệu, một trăm tám mươi hai ngàn, bốn trăm bảy mươi tám đồng)

-       Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ .

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh, số 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh; số điện thoại  phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ: 028.35512585 – 35512586; số Fax: 028.35512591;

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019.

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019.  Các tin đã đưa ngày: