Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động đơn vị năm 2019

(11/07/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: xã Hòa Phong – huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên gói thầu: Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động đơn vị năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Khám sức khỏe cho CBCC, người lao động

đơn vị năm 2019.

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

25.400.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

25.400.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng) Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Địa chỉ: 73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng,Việt Nam.

 

Quyết định số           35/QĐ-CCDTHVngày    11/7/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

Theo đơn giá cố định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: