Chi cục DTNN Đồng Hới thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê nhân công bốc xếp thóc nhập kho kế hoạch 2 năm 2019

(05/06/2019)

 

      A. Thông tin chung:

      1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

      Địa chỉ: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

      Điện thoại: 0232.3.836208; Fax: 023238345436.

 

      2. Tên dự án: Thuê nhân công bốc xếp nhập thóc  nhập kho kế hoạch năm 2019.

 

      3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 90/QĐ-CCDTĐH ngày 2/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp thóc nhập kho kế hoạch năm 2019.

       4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

       B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu (đ)

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp thóc   nhập kho kế hoạch năm 2019

 

71.050.000

 

Nguồn ngân sách nhà nước

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

 

 

15h ngày 07/6/2019

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: