Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm định, hiệu chỉnh cân phục vụ công tác nhập, xuất lương thực năm 2019

(31/05/2019)

         A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

            - Địa chỉ: Số 73 phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo,TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

           - Điện thoại:  0227.383 9433

2. Tên gói thầu: Kiểm định, hiệu chỉnh cân phục vụ công tác nhập, xuất lương thực năm 2019

       B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Kiểm định, hiệu chỉnh cân phục vụ công tác nhập, xuất lương thực

năm 2019

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

26.785.000

 

 

 

26.785.000

Trung tâm ứng dụng, thông tin khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm - Sở khoa học và công nghệ Thái Bình

 Số: 204/QĐ-CDTTHB                ngày 31/5/2019 của Cục DTNN khu vực Thái Bình

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: