Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 - kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Tam Điệp (kho số 2)

(04/06/2019)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Tam Điệp (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 7 - kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Tam Điệp (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.

4. Giá gói thầu: 150.310.182 đồng

Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu ba trăm mười nghìn một trăm tám mươi hai đồng

5. Giá trúng thầu: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Châu Á

Địa chỉ: Phòng 802 nhà CT2B khu đô thị Mỹ Đình II, Đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 239/QĐ-CDTHNN ngày 03/6/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7- kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Tam Điệp (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh theo hình thức chỉ định thầu thông thường.

 Các tin đã đưa ngày: