Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí Nitơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho dự trữ năm 2019

(04/06/2019)

 

      1. Tên dự toán: Cung cấp khí Nitơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho dự trữ năm 2019.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp khí Nitơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho dự trữ năm 2019.

          3. Giá gói thầu: 32.400.000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng)

          4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 32.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng)

          5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

          6. Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Đường N4 – Khu công nghiệp Hòa xá – Xã Lộc Hòa – TP Nam Định.

7. Loại hợp đồng:Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:Từ ngày 27/5/2019 đến 15/7/2019.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 08/QĐ-CCDTLN ngày 27/5/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp khí Nitơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho dự trữ năm 2019” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: