Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm định HSMT, HSDT, HSYC, HSĐX và kết quả LCNT các gói số 1, 2, 5, 7 công trình Nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi

(04/06/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;        Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Thẩm định HSMT, HSDT, HSYC, HSĐX và kết quả LCNT các gói số 1, 2, 5, 7 công trình Nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 4: Thẩm định HSMT, HSDT, HSYC, HSĐX và kết quả LCNT các gói số 1, 2, 5, 7

Chỉ định thầu rút gọn

12.422.814

12.422.000

Công ty CP TVXD và lắp đặt thiết bị Việt Nam-Vinace

Quyết định số                                        219/QĐ-CDTNB   ngày 03/6/2019

Trọn gói

90 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: