Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu giấy đưa vào lưu trữ năm 2019

(05/06/2019)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

A. Thông tin chung:

     1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên;

     -  Địa chỉ: Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

     -  Điện thoại: 0262. 3 951 404; Fax: 0262. 3 951 403.

     2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 79/QĐ-CDTNTN ngày 05/6/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu giấy đưa vào lưu trữ.

     3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

     4. Giá gói thầu: 196.580.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển.

   B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức,phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Chỉnh lý tài liệu giấy đưa vào lưu trữ.

 

 196.580.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tháng 6/2019.

 

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 Các tin đã đưa ngày: