Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019

(17/05/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

- Địa chỉ: Số 36/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 024 38643220             - Fax: 02438641582

2. Tên dự toán: Mua sắm công cụ, dụng cụ năm 2019

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 184/QĐ-CDTHN ngày 13/5/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019” thuộc dự toán “mua sắm công cụ dụng cụ năm 2019”.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

5. Tổng mức đầu tư: 315.349.100 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

  TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

“Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ nhập, bảo quản thóc dự trữ quốc gia nhập kho  năm 2019”

315.349.100

NSNN – Phí nhập hàng DTQG năm 2019

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Từ ngày 17/5/2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: