Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất

(17/05/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;        Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Số 7: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình.

Chỉ định thầu

154.244.800

154.000.000

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Quyết định số  201/QĐ-CDTNB, ngày 13/5/2019                            

 

Trọn gói

60 ngày (Kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình)

 Các tin đã đưa ngày: