Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên

(17/05/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

   Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên

 

 Chỉ định thầu rút gọn

148.419.000 đồng

 

148.410.000

 đồng

 

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long – Sở giao dịch Miền Bắc

Quyết định số 188/QĐ-CDTĐB ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi 5.000 tấn gạo giao xong cho Triều Tiên – Dự kiến 15/6/2018

 Các tin đã đưa ngày: