Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Dung Quất

(16/05/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3822602; 0256.3812906;            Fax: 056.3827526

2. Tên công trình: Nâng cấp kho lương thực - kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 282/QĐ-TCDT,  ngày         14/05/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp kho lương thực, Kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 13.533.763.570 đồng (Số tiền bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm ba mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi đồng).

 

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phuơng thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Gói thầu xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng nhà kho lương thực (Phần móng, phần thân, phần điện); Điện tổng thể; Hệ thống thoát nước ngoài nhà; Đường nội bộ; Nhà thường trực; Hệ thống PCCC; Tường rào.

 

12.613.050.053

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quí III

năm 2019

Trọn gói

270 ngày

2

Gói thầu xây lắp số 2: Phòng chống nhà kho

244.562.263

NSNN

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quí III năm 2019

Trọn gói

90 ngày

II

Các gói thầu tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

3

Gói thầu số 3: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1. Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 2, số 5, số 7

65.629.725

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2019

Trọn gói

90 ngày

4

Gói thầu số 4: Thẩm định HSMT và đánh giá hồ sơ, HSDT, HSYC, HSĐX và kết quả LCNT các gói số 1, 2, 5, 7

12.422.814

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2019

Trọn gói

90 ngày

5

Gói thầu số 5: Giám sát thi công các gói thầu số 1 và số 2

430.189.620

NSNN

Chỉ định thầu

01 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quí III năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1 &2

III

Các gói thầu cung cấp dịch vị khác

 

 

 

 

 

 

 

6

Gói thầu số 6:   Bảo hiểm công trình

13.665.095

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quí III  năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1&2

7

Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

154.244.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý I năm 2020

Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hoàn thành công trình

              Tổng cộng giá trị các gói thầu:      13.533.763.570đ,00

 Các tin đã đưa ngày: