Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua 2.940 m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019

(17/05/2019)

 

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5109374 – 028.35512589

Fax: 028 355 12591

2.  Tên dự án: Mua 2.940 m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 88/QĐ-CDTHCM ngày 16/5/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 2.940 m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

5. Tổng mức đầu tư: 90.519.660đ

      (Bằng chữ: Chín  mươi triệu, năm trăm mười chín ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua 2.940 m2 màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2019

90.519.660đ

 (Bằng chữ: Chín  mươi triệu, năm trăm mười chín ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn,  trong nước

 

 

 

Quý II/2019

Trọn gói

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

90.519.660đ

 

 

 Các tin đã đưa ngày: