Chi cục DTNN Đông Anh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 2.000 tấn gạo đông xuân năm 2019

(12/04/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Địa chỉ: Xã Việt Hùng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 388 32470                       Fax: (024) 388 3247

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 2.000 tấn gạo đông xuân năm 2019

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết địnhphê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  nhập 2.000 tấn gạo năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Đồng

 

 

192.000.000 đồng

(Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

Hộ kinh doanh Trịnh Thị Lan

 

Quyết định số 13/QĐ -CCĐA ngày 11/4/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: