Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp 6.800 kg khí Nitơ kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho năm 2019

(12/04/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 - 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 6.800 kg khí Nitơ kỹ thuật theo Quyết định số 143/QĐ-CDTHH ngày 01/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp 6.800 kg khí nitơ kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho năm 2019.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 6.800 kg khí nitơ kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho năm 2019. 

3. Giá gói thầu: 194.480.000 đồng

(Bằng chữ:Một trăm chín mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp và nạp khí đến từng lô hàng.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bảo quản ngân sách nhà nước cấp năm 2019.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 8h ngày 05/4/2019 đến trước thời điểm đóng thầu 8h ngày 16/4/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá: Đến trước 8h ngày 16/4/2019

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 9h ngày 16/4/2019

- Thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: 14h ngày 18/4/2019

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 19/4/2019

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày 31/7/2019. (Quá trình nạp khí Nitơ được chia thành nhiều đợt, bên mời thầu sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 ngày của đợt nạp khí tiếp theo).Các tin đã đưa ngày: