Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo mời chào hàng: Mua sắm khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019.

(12/04/2019)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397, Fax: 0373.943.225.

Mã số thuế: 0100787888011.

1. Tên gói thầu: Mua sắm khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019.

- Loại gói thầu:

Xây lắp     [ ]     Mua sắm hàng hóa  [ x ]         Phi tư vấn     [ ]       Hỗn hợp       [ ]

- Giá gói thầu (là giá dự toán được duyệt): 421.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Giá gói thầu đã bao gồm 10% thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận hàng và các chi phí liên quan, hàng được giao tại các kho chứa gạo của các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 01/7/2019.

2. Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 19/4/2019 đến trước 09h00 ngày 26/4/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa, điện thoại: 02373.943.226 - 02373.940.397.

8. Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu: 4.250.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

 Bảo đảm bằng một trong các hình thức sau: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh.    

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 26/4/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 10h00’ ngày 26/4/2019 tại Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: